Upphävd författning

Förordning (1985:1076) om parkeringsplats för utländska beskickningars fordon

Version: 1985:1076

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1985-12-17
Ändring införd
SFS 1985:1076
Ikraft
1986-01-27
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kommuner får meddela lokala trafikföreskrifter som innebär att högst tre parkeringsplatser reserveras för varje utländsk beskickning i anslutning till beskickningens kansli eller residens.
Detsamma gäller parkeringsplatser för konsulat, som förestås av en karriärkonsul, och Förenta Nationernas fackorgan.

Ändringar

Förordning (1985:1076) om parkeringsplats för utländska beskickningars fordon

    Ikraftträder
    1986-01-27

Förordning (2010:219) om upphävande av förordningen (1985:1076) om parkeringsplats för utländska beskickningars fordon

Omfattning
upph.