Förordning (1985:161) om minnesmynt på etthundra kronor

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1985-03-14
Ändring införd
SFS 1985:161
Ikraft
1985-04-25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Med anledning av Världsungdomsåret 1985, proklamerat av Förenta Nationerna, skall minnesmynt med ett namnvärde av etthundra kronor ges ut.

2 §  Minnesmyntet skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 16,0 gram och en diameter av 32 millimeter. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av 100 mynt vara högst 16 gram.

3 §  Minnesmyntet skall ha följande prägel. På framsidan lilla riksvapnet i ett fritt utförande, där de i vapnet ingående tre kronorna utformats som blad, och med omskrift nedtill "Sverige 100 KRONOR", omgivet av till vänster "E", som anger myntningsorten, och till höger "U", som är begynnelsebokstaven i myntdirektörens efternamn. På frånsidan det officiella emblemet för Världsungdomsåret med "1985" överst, samt som omskrift upptill "VÄRLDSUNGDOMSÅRET" och nedtill "DELAKTIGHET UTVECKLING FRED". Randen skall vara slät.

Ändringar

Förordning (1985:161) om minnesmynt på etthundra kronor

    Ikraftträder
    1985-04-25