Förordning (1985:201) om behandling av föremål som har upphittats i spårvägs-, tunnelbane- eller busstrafik

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1985-04-11
Ändring införd
SFS 1985:201
Ikraft
1985-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1985:200) om järnvägs befordringsskyldighet m. m. skall tillämpas även på föremål som har tagits till vara i spårvagn eller tunnelbanevagn eller på någon annan plats inom områden för spårväg eller tunnelbana eller i buss i linje- eller beställningstrafik eller inom områden som hör till företag som bedriver sådan trafik.

Ändringar

Förordning (1985:201) om behandling av föremål som har upphittats i spårvägs-, tunnelbane- eller busstrafik

    Ikraftträder
    1985-05-01