Upphävd författning

Förordning (1985:261) om statsbidrag till museer och utställningar

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-05-09
Ändring införd
SFS 1985:261
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens kulturråd får lämna statsbidrag till museer och utställningar.

2 §  Rådet beslutar om fördelningen av de medel som är tillgängliga under ett budgetår.

3 §  Rådet får besluta villkor för bidragen. Sådana villkor får förbindas med skyldighet för mottagaren att betala tillbaka det belopp som betalats ut eller en del av det, om villkoren inte uppfylls.

4 §  Rådets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1985:261) om statsbidrag till museer och utställningar

Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1987:540) om upphävande av förord- ningen (1985:261) om stats- bidrag till museer och utställningar

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1987-07-01