Upphävd författning

Förordning (1985:294) om ändring av tidpunkt vid 1985 års särskilda fastighetstaxering

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-05-23
Ändring införd
SFS 1985:294
Ikraft
1985-06-05
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att i stället för tidpunkten den 1 juni i 13 kap. 4 § fastighetstaxeringsförordningen (1979:1193) vid 1985 års särskilda fastighetstaxering skall gälla den 17 juni.

Ändringar

Förordning (1985:294) om ändring av tidpunkt vid 1985 års särskilda fastighetstaxering

Ikraftträder
1985-06-05

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.