Upphävd författning

Förordning (1985:351) om sommartid

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1985-05-30
Ändring införd
SFS 1985:351
Ikraft
1985-06-25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Sommartid skall gälla i landet under perioderna

  1. den 30 mars--28 september 1986,
  2. den 29 mars--27 september 1987,
  3. den 27 mars--25 september 1988.

[S2]Vid tidsangivning skall under perioderna tillämpas svensk normaltid ökad med en timme. Bestämmelser om sådan tid finns i förordningen (1979:988) om svensk normaltid.

2 §  Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den första dagen i varje period. Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid.

[S2]Sommartiden upphör klockan 03.00 sommartid den sista dagen i varje period. Tiden anges då som klockan 02.00 normaltid.

Ändringar

Förordning (1985:351) om sommartid

Ikraftträder
1985-06-25

Ändring, SFS 1994:1207

    Omfattning
    upph.