Upphävd författning

Förordning (1985:494) om anmälan av särskilda utgivare för radio- och kassettidningar, m.m.

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1985-06-06
Ändring införd
SFS 1985:494
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att anmälningar av sådana särskilda utgivare och ställföreträdare som avses i 17 och 18 §§ lagen (1982:521) om ansvarighet för radio- och kassettidningar skall göras till taltidningskommittén (U 1982:05) .

Ändringar

Förordning (1985:494) om anmälan av särskilda utgivare för radio- och kassettidningar, m.m.

Ikraftträder
1985-07-01

Ändring, SFS 1988:803

    Omfattning
    upph.