Upphävd författning

Förordning (1985:63) om betalningen av omställningskostnader för anställda hos allmän försäkringskassa

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-02-14
Ändring införd
SFS 1985:63
Ikraft
1985-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med omställningskostnader avses i denna förordning vissa kostnader som hänför sig till en allmän försäkringskassas anställda, nämligen kassans

  • kostnader för åtgärder med anledning av trygghetsavtalet för arbetstagare hos allmän försäkringskassa (TrA-FK),
  • kostnader för avgångsbidrag med anledning av avtalet om avgångsförmåner för vissa arbetstagare hos allmän försäkringskassa (AGF-FK),
  • kostnader med anledning av inkomsttrygghetsavtalet för vissa arbetstagare hos allmän försäkringskassa (ITA-FK) om de är föranledda av ett sådant övertalighetsfall som avses i trygghetsavtalet för arbetstagare hos allmän försäkringskassa (TrA-FK).

2 §  En allmän försäkringskassas omställningskostnader betalas från samma anslagspost som löner.

3 §  Om riksförsäkringsverket gör en framställning om att för en allmän försäkringskassas räkning få överskrida en anslagspost för att betala kassans omställningskostnader, skall riksförsäkringsverket redovisa planer och kostnadsberäkningar för de åtgärder som anses leda till att ytterligare medel behövs.

Ändringar

Förordning (1985:63) om betalningen av omställningskostnader för anställda hos allmän försäkringskassa

Ikraftträder
1985-04-01

Ändring, SFS 2004:882

Omfattning
upph.