Förordning (1985:705) om minnesmynt på etthundra kronor

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1985-07-26
Ändring införd
SFS 1985:705
Ikraft
1985-08-20
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Med anledning av Europeiska musikåret, proklamerat av Europarådet, skall minnesmynt med ett namnvärde av etthundra kronor ges ut.

2 §  Minnesmyntet skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 16,0 gram och en diameter av 32 millimeter. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av 100 mynt vara högst 16 gram.

3 §  Minnesmyntet skall ha följande prägel. På framsidan lilla riksvapnet utan sköld, förbundet med en notbild i samma formation som riksvapnet, och med omskrift upptill till höger "SVERIGE" och nedtill till vänster "E", som anger myntningsorten, "U", som är begynnelsebokstaven i myntdirektörens efternam, och "100 KR". På frånsidan emblemet för det europeiska musikåret med omskriften "EUROPEISKA MUSIKÅRET" samt nedtill "1985". Randen skall vara slät.

Ändringar

Förordning (1985:705) om minnesmynt på etthundra kronor

    Ikraftträder
    1985-08-20