Upphävd författning

Tillkännagivande (1985:748) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1985-08-29
Ändring införd
SFS 1985:748
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan, anslutna till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.
 1. Till den i Haag den 17 juli 1905 dagtecknade konventionen angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är följande främmande stater anslutna: Island och Tyska Demokratiska Republiken.
 2. Till den i London den 28 augusti 1930 dagtecknade konventionen mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell natur är förutom Storbritannien och Nordirland jämte vissa brittiska territorier följande främmande stater anslutna: Australien, Bahamas, Canada, Cypern, Fiji, Ghana, Jamaica, Kenya, Lesotho, Malta, Malaysia, Nauru, Nigeria, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Swaziland, Tonga samt Trinidad och Tobago.
 3. Till den i Haag den 1 mars 1954 dagtecknade konventionen angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är följande främmande stater och områden anslutna: Belgien, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike jämte besittningar, Israel, Italien, Japan, Jugoslavien, Libanon, Luxemburg, Marocko, Nederländerna med Nederländska Antillerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union, Spanien, Surinam, Tjeckoslovakien, Turkiet, Förbundsrepubliken Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.
 4. Till den i Paris den 13 december 1955 dagtecknade europeiska bosättningskonventionen är följande främmande stater anslutna: Belgien, Danmark, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Nordirland samt Förbundsrepubliken Tyskland.
 5. Till den i New York den 20 juni 1956 dagtecknade konventionen om indrivning av underhållsbidrag i utlandet är följande främmande stater och områden anslutna: Algeriet, Argentina, Australien, Barbados, Belgien, Brasilien, Burkina Faso, Centralafrikanska Republiken, Chile, Danmark, Djibouti, Ecuador, Filippinerna, Finland, Frankrike jämte besittningar, Grekland, Guatemala, Haiti, Israel, Italien, Jugoslavien, Luxemburg, Marocko, Monaco, Nederländerna med Nederländska Antillerna, Niger, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien och Nordirland jämte Isle of Man, Surinam, Tjeckoslovakien, Tunisien, Turkiet, Förbundsrepubliken Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.
 6. Till den i Paris den 13 december 1957 dagtecknade europeiska utlämningskonventionen är följande utomnordiska stater anslutna: Cypern, Grekland, Irland, Israel, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Turkiet, Förbundsrepubliken Tyskland och Österrike.
 7. Till det i Strasbourg den 15 oktober 1975 dagtecknade tilläggsprotokollet till 1957 års europeiska utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna: Cypern, Nederländerna, Schweiz och Spanien.
 8. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 dagtecknade andra tilläggsprotokollet till 1957 års europeiska utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna: Cypern, Italien, Nederländerna, Schweiz, Spanien och Österrike.
 9. Till den i Strasbourg den 20 april 1959 dagtecknade konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål är följande främmande stater och områden anslutna: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike jämte besittningar, Grekland, Island, Israel, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Schweiz, Spanien, Turkiet, Förbundsrepubliken Tyskland och Österrike.
 10. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 dagtecknade tilläggsprotokollet till 1959 års europeiska konvention om inbördes rättshjälp i brottmål är följande främmande stater anslutna: Danmark, Finland, Grekland, Island, Nederländerna och Österrike.
 11. Till den i Haag den 15 november 1965 dagtecknade konventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur är följande främmande stater och områden anslutna: Antigua och Barbuda, Amerikas Förenta Stater jämte Guam, Jungfruöarna och Puerto Rico, Barbados, Belgien, Botswana, Cypern, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Grekland, Israel, Italien, Japan, Luxemburg, Malawi, Nederländerna, Norge, Portugal, Seychellerna, Storbritannien och Nordirland jämte vissa områden för vilkas internationella förbindelser Storbritannien ansvarar, Tjeckoslovakien, Turkiet och Förbundsrepubliken Tyskland.
 12. Till den i London den 7 juni 1968 dagtecknade europeiska konventionen angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt är följande främmande stater och områden anslutna: Belgien, Costa Rica, Cypern, Danmark, Frankrike jämte besittningar, Grekland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Nordirland jämte Jersey, Turkiet, Förbundsrepubliken Tyskland och Österrike.
 13. Till det i Strasbourg den 15 mars 1978 dagtecknade tilläggsprotokollet till 1968 års europeiska konvention angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt är följande främmande stater anslutna: Belgien, Cypern, Danmark, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Nordirland samt Österrike.
 14. Till den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur är följande främmande stater och områden anslutna: Amerikas Förenta Stater jämte Guam, Jungfruöarna och Puerto Rico, Barbados, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Israel, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Singapore, Storbritannien och Nordirland jämte vissa områden för vilkas internationella förbindelser Storbritannien ansvarar, Tjeckoslovakien och Förbundsrepubliken Tyskland.
 15. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp är följande främmande stater anslutna: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Norge, Storbritannien och Nordirland, Turkiet samt Österrike.
 16. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade europeiska konventionen om bekämpande av terrorism är följande främmande stater och områden anslutna: Cypern, Danmark, Island, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Nordirland jämte Jersey, Guernsey och Isle of Man, Turkiet, Förbundsrepubliken Tyskland och Österrike.

Ändringar

Tillkännagivande (1985:748) om främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.

Ändring, SFS 1987:898

  Omfattning
  upph.