Upphävd författning

Förordning (1985:842) om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1985-11-07
Ändring införd
SFS 1985:842
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skogsstyrelsen skall meddela allmänna råd till ledning för skogsvårdsstyrelsernas tillämpning av 2 § lagen (1983:428) om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark.

2 §  Kemikalieinspektionen får medge undantag från 1 § lagen (1983:428) om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark, om det behövs för vetenskaplig prövning.

Ändringar

Förordning (1985:842) om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark

Ikraftträder
1986-01-01

Ändring, SFS 1998:947

Omfattning
upph.