Förordning (1985:949) om tillämpning av en konvention den 10 april 1985 mellan Sverige och Kanada om social trygghet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-11-28
Ändring införd
SFS 1985:949
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagorna ej med här.
Den konvention mellan Sverige och Kanada om social trygghet som har undertecknats den 10 april 1985 jämte en samma dag undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall gälla här i riket från och med den 1 januari 1986.
Konventionen och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna förordning som bilagorna 1--2.
Med behörig myndighet i artiklarna V och XII i konventionen avses för Sveriges del riksförsäkringsverket.

Ändringar

Förordning (1985:949) om tillämpning av en konvention den 10 april 1985 mellan Sverige och Kanada om social trygghet

    Ikraftträder
    1986-01-01