Förordning (1986:1256) om basbelopp för år 1987

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1986-12-16
Ändring införd
SFS 1986:1256
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till 24 100 kronor för år 1987.

Ändringar

Förordning (1986:1256) om basbelopp för år 1987

    Ikraftträder
    1987-01-01