Statistiska centralbyråns kungörelse (1986:1429) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1986-12-18
Ändring införd
SFS 1986:1429
Ikraft
1987-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 februari 1987 med tre procent för underhållsbidrag till eget eller annans barn och till make, förutvarande make, fader eller moder.
Höjningarna gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under november 1986 eller senare. Höjningarna gäller inte heller underhållsbidrag till fader eller moder som har bestämts efter utgången av juni 1979.
Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.

Ändringar

Statistiska centralbyråns kungörelse (1986:1429) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

    Ikraftträder
    1987-02-01