Förordning (1986:701) om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under höstterminen 1986--höstterminen 1987

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-09-25
Ändring införd
SFS 1986:701
Ikraft
1986-11-01
Tidsbegränsad
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning innehåller sådana föreskrifter om ersättningsbelopp i fråga om interkommunal ersättning som avses i 4 kap. 19 § och 5 kap. 19 §skollagen (1985:1100). Beloppen gäller under höstterminen 1986, vårterminen 1987 och höstterminen 1987. Förordningen skall tillämpas om kommunerna inte kommer överens om något annat.

[S2]Förordningen gäller inte i fråga om interkommunal ersättning för elever i landstingskommunala gymnasieskolor.

Grundskolan

2 §  För elever i grundskolan gäller följande ersättningsbelopp per elev och termin:

ÅrskurserHöstterminen 1986Vårterminen 1987Höstterminen 1987
1--66 450 kronor6 900 kronor7 300 kronor
7--98 000 kronor8 400 kronor8 900 kronor

[S2]I beloppen ingår ersättning för fria skolmåltider med 1 030 kronor för höstterminen 1986 och med 1 060 kronor för var och en av de båda andra terminerna.

Gymnasieskolan

3 §  I fråga om den interkommunala ersättningen för elever i gymnasieskolan delas gymnasieskolans linjer in i följande tre grupper, nämligen

[S2]Grupp 1

[S3]tvåårig distributions- och kontorslinje, tvåårig ekonomisk linje, tvåårig estetisk-praktisk linje, tvåårig handels- och kontorslinje, tvåårig konsumtionslinje, tvåårig musiklinje, tvåårig social linje, tvåårig social servicelinje, tvåårig teknisk linje, tvåårig vårdlinje, treårig ekonomisk linje, treårig humanistisk linje, treårig naturvetenskaplig linje, treårig samhällsvetenskaplig linje och fyraårig teknisk linje

[S4]Grupp 2

[S5]tvåårig beklädnadsteknisk linje, tvåårig bygg- och anläggningsteknisk linje, tvåårig el-teleteknisk linje, tvåårig jordbrukslinje och tvåårig processteknisk linje

[S6]Grupp 3

[S7]tvåårig drift- och underhållsteknisk linje, tvåårig fordonsteknisk linje, tvåårig livsmedelsteknisk linje, tvåårig skogsbrukslinje, tvåårig träteknisk linje och tvåårig verkstadsteknisk linje.

4 §  För elever i gymnasieskolan gäller följande ersättningsbelopp per elev och termin:

GruppHöstterminen 1986Vårterminen 1987Höstterminen 1987
17 010 kronor7 200 kronor7 200 kronor
29 720 kronor10 000 kronor10 000 kronor
312 020 kronor12 400 kronor12 400 kronor
I beloppen ingår ersättning per elev
  1. för fria läromedel och annan fri undervisningsmateriel med
    1. 610 kronor i grupp 1 och 1 590 kronor i var och en av grupperna 2 och 3 för höstterminen 1986,
    2. 630 kronor i grupp 1 och 1 640 kronor i var och en av grupperna 2 och 3 för vardera vårterminen 1987 och höstterminen 1987,
  2. för fria skolmåltider med 895 kronor för höstterminen 1986 och med 1 060 kronor för vardera vårterminen 1987 och höstterminen 1987.

Gemensamma föreskrifter

5 §  Ersättning för höstterminen lämnas för den som är elev i grundskolan eller gymnasieskolan den 15 oktober.

[S2]Ersättning för vårterminen lämnas för den som är elev i grundskolan eller gymnasieskolan den 15 mars.

Ändringar

Förordning (1986:701) om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under höstterminen 1986 - höstterminen 1987

Ikraftträder
1986-11-01