Förordning (1986:728) om allmän kyrkoavgift för år 1987

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1986-10-02
Ändring införd
SFS 1986:728
Ikraft
1987-01-01
Tidsbegränsad
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver med stöd av 12 § lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader att den allmänna kyrkoavgiften för år 1987 skall utgöra 16 öre per skattekrona.

Ändringar

Förordning (1986:728) om allmän kyrkoavgift för år 1987

Ikraftträder
1987-01-01