Förordning (1986:855) om inställande av vissa inskrivningsdagar under år 1987

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1986-11-27
Ändring införd
SFS 1986:855
Ikraft
1987-01-01
Tidsbegränsad
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver i fråga om inskrivningsmyndigheter som för inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling och inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning att inskrivningsdagarna den 2 och 5 januari, den 16 och 30 april, den 29 maj samt den 30 oktober 1987 skall ställas in.

Ändringar

Förordning (1986:855) om inställande av vissa inskrivningsdagar under år 1987

Ikraftträder
1987-01-01