/r1/ Förordning (1987:1227) om basbelopp för år 1988;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-12-17
Ändring införd
SFS 1987:1227
Ikraft
1988-01-01
Tidsbegränsad
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till 25 800 kronor för år 1988.

Ändringar

Förordning (1987:1227) om basbelopp för år 1988

Ikraftträder
1988-01-01