Upphävd författning

Förordning (1987:1314) om lokaliseringen av kronofogdemyndigheterna

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1987-12-10
Ändring införd
SFS 1987:1314
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I varje län skall finnas en kronofogdemyndighet med säte i den ort som anges i nedanstående uppställning.
_______________________________________________________________________ Kronofogdemyndighet Ort ________________________________________________________________________ Kronofogdemyndigheten i Stockholms län Stockholm Kronofogdemyndigheten i Uppsala län Uppsala Kronofogdemyndigheten i Södermanlands län Eskilstuna Kronofogdemyndigheten i Östergötlands län Linköping Kronofogdemyndigheten i Jönköpings län Jönköping Kronofogdemyndigheten i Kronobergs län Växjö Kronofogdemyndigheten i Kalmar län Kalmar Kronofogdemyndigheten i Gotlands län Visby Kronofogdemyndigheten i Blekinge län Karlskrona Kronofogdemyndigheten i Kristianstads län Kristianstad Kronofogdemyndigheten i Malmöhus län Malmö Kronofogdemyndigheten i Hallands län Halmstad Kronofogdemyndigheten i Göteborgs och Bohus län Göteborg Kronofogdemyndigheten i Älvsborgs län Vänersborg Kronofogdemyndigheten i Skaraborgs län Skövde Kronofogdemyndigheten i Värmlands län Karlstad Kronofogdemyndigheten i Örebro län Örebro Kronofogdemyndigheten i Västmanlands län Västerås Kronofogdemyndigheten i Kopparbergs län Falun Kronofogdemyndigheten i Gävleborgs län Gävle Kronofogdemyndigheten i Västernorrlands län Härnösand Kronofogdemyndigheten i Jämtlands län Östersund Kronofogdemyndigheten i Västerbottens län Umeå Kronofogdemyndigheten i Norrbottens län Luleå

Ändringar

Förordning (1987:1314) om lokaliseringen av kronofogdemyndigheterna

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1996:1448) om upphävande av förordningen (1987:1314) om lokaliseringen av kronofogdemyndigheterna

    Förarbeten
    Rskr. 1996/97:98, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:JuU1
    Omfattning
    upph.