Upphävd författning

Lag (1987:392) om ändring av viss tidpunkt vid 1988 års allmänna fastighetstaxering;

Version: 1987:392

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Ändring införd
SFS 1987:392
Ikraft
1987-06-16
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att riksskatteverket vid 1988 års allmänna fastighetstaxering skall lämna förslag till föreskrifter enligt 19 kap. 1 § andra stycket fastighetstaxeringslagen (1979:1152) så snart som möjligt.

Ändringar

Lag (1987:392) om ändring av viss tidpunkt vid 1988 års allmänna fastighetstaxering

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.