Förordning (1987:497) om förlängning av förordnanden för ledamöter i högskolestyrelser

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Ändring införd
SFS 1987:497
Ikraft
1987-06-30
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Förordnanden som ledamot eller suppleant i högskolestyrelse, vilka gäller till utgången av juni månad 1987, skall utan hinder av bestämmelserna i högskoleförordningen (1977:263) gälla till utgången av juni månad 1988.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:497) om förlängning av förordnanden för ledamöter i högskolestyrelser

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 30 juni 1987.
    Om någon före ikraftträdandet har förordnats att vara ledamot eller suppleant i högskolestyrelse till utgången av juni månad 1988, gäller dock det förordnandet.
    Ikraftträder
    1987-06-30