Förordning (1987:56) om medelvärde för år 1986 enligt förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-02-26
Ändring införd
SFS 1987:56
Ikraft
1987-03-11
Tidsbegränsad
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer medelvärdet enligt 4 § andra stycket förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg till 140 700 kronor för år 1986.

Ändringar

Förordning (1987:56) om medelvärde för år 1986 enligt förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg

Ikraftträder
1987-03-11