Förordning (1987:963) om inställande av vissa inskrivningsdagar under år 1988

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1987-11-05
Ändring införd
SFS 1987:963
Ikraft
1988-01-01
Tidsbegränsad
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver i fråga om inskrivningsmyndigheter som för inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling och inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning att inskrivningsdagarna den 5 januari, den 31 mars, den 13 maj och den 4 november skall ställas in.

Ändringar

Förordning (1987:963) om inställande av vissa inskrivningdagar under år 1988

Ikraftträder
1988-01-01