Upphävd författning

Tillkännagivande (1988:119) av internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1988-03-24
Ändring införd
SFS 1988:119
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Följande överenskommelser mellan Sverige och främmande stat innehåller sådana föreskrifter om verkställighet av utländska beslut som avses i 1 § lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader.
  1. 1) Haagkonventionen den 17 juli 1905 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.
  2. 2) Haagkonventionen den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.
  3. 3) Den europeiska bosättningskonventionen den 13 december 1955.
  4. 4) Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp.
Konventionerna enligt 1)-4) avser mål och ärenden som inte rör ansvar för brott.
Konventionen enligt 4) innehåller sådana föreskrifter som avses i 3 § tredje stycket nämnda lag.
Konventionerna enligt 2) och 4) innehåller sådana föreskrifter som avses i 5 § andra stycket nämnda lag.
Konventionen enligt 4) föreskriver att konventionsstaterna skall utse ett förmedlande och mottagande organ som översänder ansökningar om verkställighet enligt konventionen och tar emot sådana ansökningar. Regeringen har utsett utrikesdepartementet till sådant förmedlande och mottagande organ.

Ändringar

Tillkännagivande (1988:119) av internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader

Ändring, SFS 2000:724

Omfattning
upph.