/r1/ Lag (1988:1205); med bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om tull för äpplen och päron;

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1988-12-01
Ändring införd
SFS 1988:1205
Ikraft
1988-12-15
Tidsbegränsad
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att regeringen -- med avvikelse från vad som föreskrivs i tulltaxelagen (1987:1068) -- bemyndigas att för tiden den 15 december 1988 -- den 31 december 1989 meddela föreskrifter om tull vid import av äpplen och päron ur tulltaxenr 08.08 tulltaxelagen.

Ändringar

Lag (1988:1205) med bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om tull för äpplen och päron

Förarbeten
Prop. 1988/89:51
Ikraftträder
1988-12-15