/r1/ Förordning (1988:1207); om tull för äpplen och päron;

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1988-12-01
Ändring införd
SFS 1988:1207
Ikraft
1988-12-15
Tidsbegränsad
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver -- med avvikelse från vad som föreskrivs i tulltaxelagen (1987:1068) -- att för färska äpplen och päron ur tulltaxenr 08.08 tulltaxelagen skall tull utgå enligt följande.
Äpplen:
1. 100 kg av:under tiden 1 augusti--23 januari, med ett tullvärde per
a. b. c. d.högst 201:-- -- 276:-- -- 351:--200:-- 275:-- 350:-- eller däröver100 kg 100 kg 100 kg 100 kg250:-- 175:-- 100:-- 25:--
2.under tiden 24 januari--31 julifri
Päron:
1.under tiden 1 augusti--31 oktober, med ett tullvärde per
100 kg av:
a. b. c. d.högst 201:-- -- 276:-- -- 351:--200:-- 275:-- 350:-- eller däröver100 kg 100 kg 100 kg 100 kg250:-- 175:-- 100:-- 25:--
2.under tiden 1 november--31 julifri

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1207) om tull för äpplen och päron

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1988 vad avser äpplen och i övrigt den 1 januari 1989 samt gäller till utgången av år 1989.
Förarbeten
Prop. 1988/89:51
Ikraftträder
1988-12-15