Upphävd författning

Förordning (1988:1475) om undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
SFS 1988:1475
Ikraft
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Om undersökning har utförts enligt lagen (1988:1473) om undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål, skall den läkare som svarar för undersökningen underrätta målsäganden och åklagaren om resultatet av undersökningen.
Underrättelsen skall, om hinder inte möter, meddelas målsäganden vid ett personligt sammanträffande.

Ändringar

Förordning (1988:1475) om undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål

Ikraftträder
1989-01-01

Ändring, SFS 2004:260

Omfattning
upph.