/r1/ Förordning (1988:1574) om basbelopp för år 1989;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-12-19
Ändring införd
SFS 1988:1574
Ikraft
1989-01-01
Tidsbegränsad
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till 27 900 kronor för år 1989.

Ändringar

Förordning (1988:1574) om basbelopp för år 1989

Ikraftträder
1989-01-01