/r1/ Förordning (1988:204) om förening av vissa tjänster i anslutning till inrättandet av plan- och bostadsverket;

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1988-04-21
Ändring införd
SFS 1988:204
Ikraft
1988-06-01
Tidsbegränsad
1988-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att arbetstagare som den 30 juni 1988 innehar tjänst vid bostadsstyrelsen eller statens planverk får från och med den 1 juli 1988 tills vidare, dock längst till och med den 30 november 1988, förena denna tjänst med en tjänst vid plan- och bostadsverket. Vid sådan tjänsteförening är arbetstagaren utan särskilt beslut tjänstledig från den först nämnda tjänsten.

Ändringar

Förordning (1988:204) om förening av vissa tjänster i anslutning till inrättandet av plan- och bostadsverket

Ikraftträder
1988-06-01