Förordning (1988:235) om vissa länsstyrelseföreskrifter på sjötrafikens område

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-04-28
Ändring införd
SFS 1988:235
Ikraft
1988-06-01
Tidsbegränsad
1990-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att den som överträder en föreskrift som har utfärdats med stöd av sjötrafikförordningen (1962:150) eller av författningar som har upphävts genom denna och som fortfarande gäller skall dömas till böter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:235) om vissa länsstyrelseföreskrifter på sjötrafikens område

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988 och gäller till utgången av oktober 1990. Förordningen tillämpas dock även därefter i fråga om gärning som har begåtts efter ikraftträdandet men före utgången av oktober 1990.
Ikraftträder
1988-06-01