Upphävd författning

Förordning (1988:253) om sommartid

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1988-05-05
Ändring införd
SFS 1988:253
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Sommartid skall gälla i landet under perioden den 26 mars--24 september 1989.

[S2]Vid tidsangivning skall under perioden tillämpas svensk normaltid ökad med en timme. Bestämmelser om sådan tid finns i förordningen (1979:988) om svensk normaltid.

2 §  Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den första dagen i perioden. Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid.

[S2]Sommartiden upphör klockan 03.00 sommartid den sista dagen i perioden. Tiden anges då som klockan 02.00 normaltid.

Ändringar

Förordning (1988:253) om sommartid

Ikraftträder
1988-07-01

Ändring, SFS 1994:1207

    Omfattning
    upph.