Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:557) om hänvisningar till äldre kollektivavtal på det statligt reglerade området;

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:557
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vad Kungl. Maj:t eller regeringen eller myndigheter under regeringen i författningar eller i särskilda beslut har föreskrivit i fråga om bestämmelser i
 • allmänna avlöningsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän (AST),
 • avlöningsavtalet för statliga tjänstemän med R-tjänster (AST-R),
 • allmänna tjänsteföreteckningsavtalet (ATF),
 • avtalet om lokala löneförhandlingar m. m. inom ATF-området (L-ATF),
 • tjänsteförteckningsavtalet för undervisningsområdet (TFU),
 • tjänsteförteckningsavtalet för kyrkliga tjänster (TFK),
 • allmänna arvodesavtalet (ARV),
 • allmänna arbetstidsavtalet (ARB),
 • militära arbetstidsavtalet (Mil ARB) eller
 • avtalet om skyldigheten att fullgöra jourtid, övertid och beredskap (SKA)
skall i stället avse motsvarande bestämmelser i
 • sektoravtalet för affärsverken (SA-A),
 • sektoravtalet för civila statsförvaltningen (SA-C),
 • sektoravtalet för försvaret (SA-F),
 • skolavtalet (SA-S) eller
 • avtalet för kyrkliga tjänster (AKT).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:557) om hänvisningar till äldre kollektivavtal på det statligt reglerade området

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 december 1987.
Ikraftträder
1988-07-01

Ändring, SFS 1991:1743

  Omfattning
  upph.