Förordning (1988:58) om medelvärde för år 1987 enligt förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-02-04
Ändring införd
SFS 1988:58
Ikraft
1988-02-17
Tidsbegränsad
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer medelvärdet enligt 4 § andra stycket förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg till 143 100 kronor för år 1987.

Ändringar

Förordning (1988:58) om medelvärde för år 1987 enligt förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg

Ikraftträder
1988-02-17