/r1/ Förordning (1989:1042) om basbelopp för år 1990;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-12-18
Ändring införd
SFS 1989:1042
Ikraft
1990-01-01
Tidsbegränsad
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till 29 700 kronor för år 1990.

Ändringar

Förordning (1989:1042) om basbelopp för år 1990

Ikraftträder
1990-01-01