Statistiska centralbyråns kungörelse (1989:1074) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1989-12-19
Ändring införd
SFS 1989:1074
Ikraft
1990-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 februari 1990 med sex procent.
Höjningen gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under november 1989 eller senare. Höjningen gäller inte heller underhållsbidrag till fader eller moder som har bestämts efter utgången av juni 1979.
Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag med närmaste lägre krontal.

Ändringar

Statistiska centralbyråns kungörelse (1989:1074) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

    Ikraftträder
    1990-02-01