Upphävd författning

/r1/ Tillkännagivande (1989:175) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn;

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1989-04-20
Ändring införd
SFS 1989:175
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, som för Sveriges del träder i kraft den 1 juni 1989, har kungjorts genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1989:7) i sin lydelse på originalspråken engelska och franska. En översättning av konventionen till svenska finns intagen i bilaga till regeringens proposition 1988/89: 8 om olovligt bortförande av barn i internationella förhållanden.
Konventionen kommer den 1 juni 1989 att ha trätt i kraft i förhållande till de främmande stater som förtecknats i det följande.
________________________________________________________________________ Stat Dag för konventionens Förklaringar och ikraftträdande för reservationer staten i fråga ________________________________________________________________________ Amerikas Förenta 1988-07-01 I enlighet med artikel stater 24 har Förenta staterna reserverat sig mot att franska får användas i ansökan, meddelande eller annan handling som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Förenta staterna inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kan täckas genom Förenta staternas rättshjälpsystem.
Australien1987-01-01I enlighet med artikel 40 skall konventionen gälla endast på fastlandet och i Tasmanien.
Canada1983-12-01I enlighet med artikel 26 skall Canada inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kan täckas genom Canadas rättshjälpssystem.
Frankrike1983-12-01I enlighet med artikel 24 har Frankrike reserverat sig mot att engelska får användas i ansökan, meddelande eller annan handling som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Frankrike inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Frankrikes rättshjälpssystem.
Luxemburg1987-01-01I enlighet med artikel 26 skall Luxemburg inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Luxemburgs rättshjälpssystem.
Norge1989-04-01I enlighet med artikel 24 har Norge reserverat sig användas i ansökan, meddelande eller annan handling som sänds till dess centralmyndighet.mot att franska får
I enlighet med artikel 26 skall Norge inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Norges rättshjälpssystem.
Portugal1983-12-01--
Schweiz1984-01-01--
Spanien1987-09-01--
Storbritannien och Nordirland1986-08-01 Storbritannien inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Storbritanniens och Nordirlands rättshjälpssystem.Enligt artikel 26 skall
Österrike1988-10-01--

Ändringar

Tillkännagivande (1989:175) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

Ändring, SFS 1990:811

    Omfattning
    upph.