Upphävd författning

Tillkännagivande (1989:176) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn;

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1989-04-20
Ändring införd
SFS 1989:176
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Den i Luxemburg den 20 maj 1980 dagtecknade konventionen om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn, som för Sveriges del träder i kraft den 1 juli 1989, har kungjorts genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1989:8) i sin lydelse på originalspråken engelska och franska. En översättning av konventionen till svenska finns intagen i bilaga till regeringens proposition 1988/89: 8 om olovligt bortförande av barn i internationella förhållanden.
Konventionen kommer den 1 juli 1989 att ha trätt i kraft i förhållande till de främmande stater som förtecknats i det följande.
________________________________________________________________________
StatDag för konventionens ikraftträdande för staten i frågaFörklaringar och reservationer
________________________________________________________________________
Belgien1986-02-01--
Cypern1986-10-01--
Frankrike1983-09-01--
Luxemburg1983-09-01--
Norge1989-05-01I enlighet med artikel 6 har Norge reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till franska.
I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10.
I enlighet med artikel 20 har Norge förklarat att konventionen inte skall tillämpas i nordiska förhållanden i den mån särskilda regler gäller mellan de nordiska länderna.
Portugal1983-09-01--
Schweiz1984-01-01I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10.
Spanien1984-09-01I enlighet med artikel 6 har Spanien reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till engelska eller franska.
I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10.
I enlighet med artikel 18 skall Spanien vara bundet av bestämmelserna i artikel 12.
Storbritannien och Nordirland1986-08-01 erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på de grunder som är föreskrivna i artikel 10.I enlighet med artikel 17 kan
I enlighet med artikel 24 skall konventionen gälla endast inom Storbritannien och Nordirland.
Österrike1985-08-01 Östrerrike reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på engelska eller franska.I enlighet med artikel 6 har
I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10.

Ändringar

Tillkännagivande (1989:176) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn

Ändring, SFS 1991:1238

    Omfattning
    upph.