Förordning (1989:24) om medelvärde för år 1988 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1987:860) om statsbidrag till kommunerna för barnomsorg

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-02-02
Ändring införd
SFS 1989:24
Ikraft
1988-01-01
Tidsbegränsad
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid tillämpningen av punkten 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1987:860) om statsbidrag till kommunerna för barnomsorg skall medelvärdet enligt 4 § andra stycket förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg anses vara 151 450 kronor för år 1988.

Ändringar

Förordning (1989:24) om medelvärde för år 1988 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1987:860) om statsbidrag till kommunerna för barnomsorg

Ikraftträder
1988-01-01