/r1/ Förordning (1989:485) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för arbetsmiljöavgift för sjömän;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
SFS 1989:485
Ikraft
1989-07-01
Tidsbegränsad
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen bemyndigar riksförsäkringsverket att fastställa de procentsatser som skall tillämpas vid beräkning av arbetsmiljöavgift för sjömän enligt 2 § andra stycket lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift.

Ändringar

Förordning (1989:485) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för arbetsmiljöavgift för sjömän

Ikraftträder
1989-07-01