/r1/ Förordning (1989:696) om provisorisk antidumpningstull på vissa träfiberskivor;

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1989-07-13
Ändring införd
SFS 1989:696
Ikraft
1989-08-01
Tidsbegränsad
1989-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Provisorisk antidumpningstull skall utgå för träfiberskivor med en densitet av mer än 0,8 g cm3 ur tulltaxenr 44.11 tulltaxelagen (1987:1068) och som har sitt ursprung i Sovjetunionen eller Polen.

2 §  Antidumpningstullen utgör

  1. för lackerade träfiberskivor 30 % av varans värde beräknat enligt 4 § tulltaxelagen (1987:1068),
  2. för andra träfiberskivor 40 % av varans värde beräknat enligt 4 § tulltaxelagen.

3 §  I fråga om träfiberskivornas ursprung skall förordningen (1984:59) om varors ursprung tillämpas.

Ändringar

Förordning (1989:696) om provisorisk antidumpningstull på vissa träfiberskivor

Ikraftträder
1989-08-01