Riksbankens föreskrifter (1989:716) om utgivande av sedlar på femhundra kronor;

Departement
Utfärdad
1989-07-27
Ändring införd
SFS 1989:716
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i riksbanken ger till känna att sedlar på femhundra kronor kommer att från riksbanken lämnas ut i allmänna rörelsen från och med den 4 september 1989.
Sedeln har följande storlek, beskaffenhet och utseende.
Storlek
Sedeln är 150 mm lång och 82 mm bred.

Tryck

Sedelns framsida
I sedelns högra del avbildas kung Carl XI i halvprofil med ansiktet vänt åt vänster. Hans namn och levnadsår, CARL XI 1655--1697, är angivna längs motivets högra kant. Till vänster om porträttet avbildas det gamla riksbankshuset vid Järntorget i Stockholm med folkliv. Under husets högra del framträder en del av riksbankens ursprungliga sigill. Över och till vänster om riksbankshuset återges texten på en sedel från år 1665 i en ljus färg.
Sedelns högra del innehåller konstgraverade mönster i form av koncentriska cirklar, vari texten HINC ROBUR ET SECURITAS upprepas.
Sedelns vänstra sida, omfattande ungefär en fjärdedel av sedelns yta, är täckt av ett tryck i lätt ton som avslutas längst till vänster med en rand i konstgravyr som löper längs sedelns kortsida och är försedd med texten SVERIGES RIKSBANK.
Valörsiffran 500 återfinns i sedelns övre vänstra samt i sedelns nedre högra hörn. Texten FEM HUNDRA KRONOR återfinns längs sedelns övre kant. Sedelns nummer är angivet i nedre vänstra hörnet.
Huvudmotivet är tryckt i röd färg, den äldre sedelns text är i gulvit färg, som i ultraviolett ljus har starkt återsken. Trycket på sedelns mittparti är i rödlila, turkos och violett färg som avslutas i sedelns vänstra kant i ett brungrått färgat band.
De konstgraverade cirklarna till höger om porträttet är tryckta i ockra och turkos samt rött. Numret är tryckt i en svart färg, som i ultraviolett ljus har återsken. Hela sedelns framsida är täckt av tryck.
Sedelns baksida
Denna sida upptar till höger en talong med valörsiffran 500 nedtill och två namnteckningar i faksimil längs sedelns högra sida men är för övrigt ej tryckt. Huvudmotivet är en bild av Christopher Polhem i halvfigur. Texten CHR. POLHEM 1661--1751 återfinns i högra nedre delen av porträttet.
Till vänster om porträttet finns en avbildning av Falu koppargruva. Till höger om porträttet finns inlagd en handskrift av Polhem i faksimil. Bakom porträttet är inlagt ett s. k. spärrhjul, utfyllt med konstgravyr.
Valörsiffran 500 återfinns även i sedelns övre vänstra hörn, samt texten FEM HUNDRA KRONOR i sedelns nedre kant.
Porträttet samt valörangivelserna och handskriften är tryckta i röd färg, bilden av Falu koppargruva i grön färg samt spärrhjulet i violett och ockra. De fyra marginalerna har ej tryck.
Papper
Papperet är till färgen benvitt och är på framsidans vänstra sida försett med ett vattenmärke föreställande Carl XI i halvprofil med ansiktet vänt åt vänster.
I papperet är inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd, vilken framträder i genomfallande ljus som en mörk linje med två raka kanter.

Ändringar

Riksbankens Föreskrifter (1989:716) om utgivande av sedlar på femhundra kronor