Riksbankens Föreskrifter (1989:818) om utgivande av sedlar på ett tusen kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
1989-10-19
Ändring införd
SFS 1989:818
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01
Fullmäktige i riksbanken föreskriver att sedlar på ett tusen kronor av ny typ skall ges ut från och med den 22 november 1989 samt att sedeln skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.
/r3/ Storlek
Sedeln är 160 mm lång och 82 mm bred.
/r3/ Tryck
/r4/ Sedelns framsida
I sedelns högra del finns ett porträtt av Konung Gustav Vasa i halvprofil med ansiktet vänt mot sedelns mitt. Hans namn och regeringsår, GUSTAV VASA 1521--1560, är angivna längs motivets högra kant. Till vänster och höger om porträttet finns en översiktsbild över Stockholm på 1500-talet, utförd efter Vädersolstavlan i Storkyrkan i Stockholm. Cirklarna som beskriver vädersolsfenomenet är avbildade i konstgravyr till vänster om porträttet.
Sedelns vänstra sida, omfattande ungefär en fjärdedel av sedelns yta, är täckt av ett tryck i rutmönster. Texten SVERIGES RIKSBANK är placerad parallellt med sedelns kortsida.
Valörsiffran 1000 återfinns i sedelns övre vänstra samt sedelns nedre högra hörn. Texten ETT TUSEN KRONOR återfinns längs sedelns övre kant.
En av cirkeldelarna direkt till vänster om porträttet är försedd med mikrogravyr, i vilken texten SCRIPTURAM IN PROPRIA HABEANT LINGUA upprepas.
Sedelns nummer är angivet i nedre vänstra hörnet.
Huvudmotivet är tryckt i en brun färg, porträttets nedre högra hörn och delar av valörsiffran i övre vänstra hörnet är tryckta i en violett färg.
Trycket på sedelns mittparti har färgerna blå, röd, orange och ockra som avslutas i sedelns vänstra del i ett tonat fält som börjar i en grön färg och övergår i en grå färg. Sedelns yttersta högra kant är tryckt med en grå färg.
De konstgraverade cirklarna till vänster om porträttet samt texterna är tryckta i en brun färg.
Numret är tryckt i en svart färg som ger återsken i ultraviolett ljus.
Med undantag av sedelns övre och nedre marginaler är hela sedelns framsida tryckt.
/r4/ Sedelns baksida
Sedeln upptar till höger en talong med valörsiffran 1000 nedtill och två namnteckningar i facsimile längs sedelns högra sida och är för övrigt otryckt.
Huvudmotivet är utfört efter ett träsnitt ur Olaus Magnus' historia om de nordiska folken från 1555, som beskriver hur skörden bärgas och tröskas. Bakgrunden består av plogfåror och böljande fält samt en sol med solstrålar, allt avbildat i graverade säkerhetsmönster. Den vänstra delen av avbildningen föreställer en öppen lada med skördad säd tryckt i konstgravyr.
Valörsiffran 1000 återfinns även i sedelns övre vänstra hörn samt texten ETT TUSEN KRONOR i sedelns nedre kant.
Huvudmotivet är tryckt i en brun färg med undantag av den nedre mittersta delen som är tryckt i en grön färg.
Konstgravyrmönstret, som bildar bakgrund i sedelns mittersta del, är tryckt i färgerna ockra, rött och lila. Solens yta är i en gulvit färg som i ultraviolett ljus ger starkt återsken.
De fyra marginalerna är otryckta.
/r3/ Papper
Pappersfärgen är benvit och papperet är på sedelns vänstra sida försett med ett vattenmärke föreställande Gustav Vasa i halvprofil, med ansiktet vänt mot vänster.
I papperet är inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd, vilken framträder i genomfallande ljus som en mörk linje med två raka kanter.

Ändringar

Riksbankens Föreskrifter (1989:818) om utgivande av sedlar på ett tusen kronor