Upphävd författning

/r1/ Förordning (1989:947) om klassificering av vissa fordon som trafiktraktorer;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1989-11-16
Ändring införd
SFS 1989:947
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En bil som byggts om till ett dragfordon som inte kan framföras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen och endast med svårighet kan ändras så att det kan framföras med högre hastighet, skall anses såsom trafiktraktor. Om fordonets tjänstevikt är högst 2 000 kilogram och om det inte kan framföras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen och endast med svårighet kan ändras så att det kan framföras med högre hastighet skall dock i fråga om förarbehörighet tillämpas de bestämmelser som gäller för jordbrukstraktorer.

2 §  Som trafiktraktor anses även ett fordon som är särskilt konstruerat för att användas för på- och avlastning av påhängsvagnar inom hamn-och terminalområden eller andra liknande områden.

Ändringar

Förordning (1989:947) om klassificering av vissa fordon som trafiktraktorer

Ikraftträder
1993-01-01

Förordning (1990:1205) om ändring i förordningen (1989:947) om klassificering av vissa fordon som trafik- traktorer

  Omfattning
  ändr. ikraftträdandebest. till 1989:1205
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1992:1734) om upphävande av vissa förordningar om klassifice- ring av vissa fordon som trafiktraktorer

  Omfattning
  upph.