Upphävd författning

Lag (1989:977) om kommunalt stöd till ungdomsorganisationer

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
1989-12-13
Ändring införd
SFS 1989:977
Ikraft
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kommuner och landstingskommuner får lämna ekonomiskt stöd till ungdomsorganisationer. Ett sådant stöd får också omfatta politisk verksamhet.

Ändringar

Lag (1989:977) om kommunalt stöd till ungdomsorganisationer

Förarbeten
Prop. 1989/90:23
Ikraftträder
1990-01-01

Ändring, SFS 2009:47

Omfattning
upph.