Statens provningsanstalts kungörelse (1990:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1990

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1990-01-02
Ändring införd
SFS 1990:1
Ikraft
1990-01-01
Tidsbegränsad
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Statens provningsanstalt meddelar härmed, att följande skrivmateriel och reproduktionsmetoder är godkända jämlikt skrivmaterielkungörelsen (1964:504), under år 1990 för framställning av i nämnda kungörelse angivna handlingar.
Godkännandet är giltigt endast för materiel märkt med de registreringsmärken som framgår av förteckningen.
För varje materielgrupp är inom parentes angivet de slag av papper som materielen får användas till. Godkännandet innebär huvudsakligen att handlingar framställda med godkända skrivmedel har en skrift med erforderlig beständighet i avseende på synlighet. Skriftens färg kan t. ex. förändras utan att synligheten nedsättes. Andra aspekter, vilka för den enskilde brukaren kan ha betydelse, eller om vilka stadgas i andra föreskrifter, innefattas inte i godkännanden enligt denna kungörelse.
Det bör även påpekas att det inte är säkert att de inom respektive materielgrupp upptagna skrivmaterielen är lämpade för alla typer av maskiner, stämplar m. m. som kan förekomma. Vid inköp bör därför upplysning om vilken materiel som är lämplig i föreliggande fall, inhämtas från apparat- eller skrivmaterielleverantör.
Om det i förteckningen anges två färger, t. ex. svart/rött, för ett färgband, omfattar godkännandet såväl den svarta som den röda delen.
BNötningsbeständigheten är som regel ej helt tillfredsställande för skrift framställd med karbonpapper och korrigeringsbara färgband. För skrift framställd med korrigeringsbart färgband krävs dessutom en viss förvaringstid innan full vidhäftning uppnås.
Arkivhandlingar skall inte förvaras i sådana plastfickor, som kan förorsaka skador på skriften. Speciellt plastfickor tillverkade av mjukgjord PVC har visat sig vara olämpliga. Särskilt känsliga för påverkan är elektrostatiskt framställda kopior.
Med ansvarig firma avses, i förteckningen nedan, den firma vilken är ansvarig för att respektive skrivmateriel ej saluförs i strid mot skrivmaterielkungörelsens ansvarsbestämmelser eller mot Statens provningsanstalts anvisningar och bestämmelser. Firman är bland annat ansvarig för att saluförd materiel överensstämmer i sammansättning och egenskaper med den materiel som ursprungligen undersökts och godkänts av provningsanstalten.
Under året kan ytterligare materiel och metoder komma att godkännas. Den ansvariga firman erhåller då ett av Statens provningsanstalt separat utfärdat godkännande, av vilket registreringsmärkning och övriga villkor för godkännandet framgår.
/r3/ Rader- och korrigeringsmedel
För närvarande får endast radermedel av mekanisk typ användas. Med hjälp av dessa avlägsnas den befintliga skriften fysiskt från underlaget, utan att några nämnvärda rester av radermedlet blir kvar.
Till denna grupp hör bl. a. gummikautschuk, raderknivar och den till vissa färgband hörande "lift-off-tejpen". Tejpen fungerar så, att skrift framställd med färgbanden rycks bort från underlaget.
Kemiska radermedel, t. ex. radervätskor, och färggivande korrigeringsmedel, t. ex. korrekturlack och vita korrigeringsfärgband får inte användas.
/r3/ Icke godkänd skrivmateriel
Riksarkivet äger rätt att medge att även icke godkänd skrivmateriel får användas för framställning av sådana handlingar som anges i 8 § i skrivmaterielkungörelsen (1964:504). Dispens kan lämnas efter ansökan och prövning i varje enskilt fall. Förutsättning för medgivande är, att sådana åtgärder vidtages, att handlingarnas innehåll kan bevaras för framtiden.
Sådana enskilda medgivanden kan ges för mikrofilm och magnetband samt, för framställning av kartor och ritningar, ritfilm och fotografisk film.
Beträffande mikrofilm finns vissa villkor angivna i riksarkivets cirkulär angående framställning och handhavande av mikrofilm för arkivändamål (Statens kulturråds författningssamling KRFS 1982:1).
Beträffande ritfilm och fotografisk film finns villkor angivna i riksarkivets föreskrifter och allmänna råd angående framställning och hantering av kartor och ritningar som skall bevaras (Riksarkivets författningssamling RA-FS 1986:3).
För magnetband finns villkor angivna i riksarkivets föreskrifter om avlämning av magnetband för ADB (RA-FS 1986:1), samt i riksarkivets cirkulär (1968:473, ändr. och omtr. 1979:679) om tillämpningen av allmänna arkivstadgan.
Förteckning över materiel lämpade för ovanstående ändamål kan erhållas från Statens provningsanstalt.
Skrivmaterielen är i förteckningen uppdelad i följande grupper
Kulpennor
Tusch
Färgband
Stämpelfärg
Karbonpapper
Dupliceringsfärg
Tryckfärg
Arkivpapper
Kopiatorer, laserskrivare m. m.
Kopiatorer
Laserskrivare
Telefax
Övriga skrivare
BeteckningAnsvarigfirmaRegistreringsmärke
Kulpennor (arkivpapper 80, 100 och 112) A3 plastpatron standard M, blåDORAB Försäljnings AB BankerydSvenskt arkiv SP-SFB701
A3 plastpatron standard M, svartDORAB Försäljnings AB BankerydSvenskt arkiv SP-SFB702
Assistent arkiv, skrivsp. 0.8 m. m., bläckpasta 1769AP, blåEd. Rindelaub AB HägerstenSvenskt arkiv SP-SBJ111
Assistent extra, F, pasta 042P, svartEd. Rindelaub AB HägerstenSvenskt arkiv SP-SBJ113
Austenit Refill, fine, bläckpasta 8300, svartBallograf Bic AB GöteborgSvenskt arkiv SP-SBF230
Austenit Refill, medium, bläckpasta 8300, svartBallograf Bic AB GöteborgSvenskt arkiv SP-SBF229
Austenit Refill, medium, Rosendahls bläckpasta 81000, blåBallograf Bic AB GöteborgSvenskt arkiv SP-SBF231
Bic Clic medium blåBallograf Bic AB GöteborgSvenskt arkiv SP-SBF227
Bic Crystal, medium, bläckpasta Biro 180, blåBallograf Bic AB GöteborgSvenskt arkiv SP-SBF202
Classic Arkiv, blåJ F Björsell, AB BoråsSvenskt arkiv SP-SBR601
KLIO ETERNA, blåPentrade AB StockholmSvenskt arkiv SP-SBR801
Mina RO 50, blåProdako AB EnebybergSvenskt arkiv SP-SBH902
Parker Ball pen Refill, fine, blåChr Olsen, AB HandenSvenskt arkiv SP-SBJ203
Parker Ball pen Refill, medium, blåChr Olsen, AB HandenSvenskt arkiv SP-SBJ202
Schneider insatspatron till kulp. Mine 75, medium, blåProdako AB EnebybergSvenskt arkiv SP-SBH901
Schneider Mine 75, svartProdako AB EnebybergSvenskt arkiv SP-SBH903
SG-1 germanstar metallpatron M, blåDORAB Försäljnings AB BankerydSvenskt arkiv SP-SFB703
Zenith Penci-Pen, blå fineRahmqvist Delectum AB LidingöSvenskt arkiv SP-SBB602
Zenith Penci-Pen, blå mediumRahmqvist Delectum AB LidingöSvenskt arkiv SP-SBB601
Zenith Penci-Pen, svart fineRahmqvist Delectum AB LidingöSvenskt arkiv SP-SBB604
Zenith Penci-Pen, svart mediumRahmqvist Delectum AB LidingöSvenskt arkiv SP-SBB603
Zig-Ball, ceramic ball, pigment ink 03, blåThure Bünger, AB AlvestaSvenskt arkiv SP-SBF901
Zig-Ball, ceramic ball, pigment ink 03, rödThure Bünger, AB AlvestaSvenskt arkiv SP-SBF903
Zig-Ball, ceramic ball, pigment ink 03, svartThure Bünger, AB AlvestaSvenskt arkiv SP-SBF902
Tusch (arkivpapper 80, 100 och 112)
Higgins Black Magic 404-80, svartCurt Heimdal, AB DanderydSvenskt arkiv SP-SCM201
Letratech, svartEsselte Letraset AB BrommaSvenskt arkiv SP-SCC302
Mecanorma EC40, svartMecanorma Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SCR401
Mecanorma EF50, svartMecanorma Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SCR402
Pelikan-tusch 518, svartPelikan Svenska AB FilipstadSvenskt arkiv SP-SCA401
Rotring Fl-tusch, svartChr Olsen, AB HandenSvenskt arkiv SP-SCJ203
Rotring MPP-F tusch, svart (plotter pen)Chr Olsen, AB HandenSvenskt arkiv SP-SCJ208
Rotring MPP-P tusch, svart (plotter pen)Chr Olsen, AB HandenSvenskt arkiv SP-SCJ207
Rotring rapidograph F tusch kapillärpatron, svartChr Olsen, AB HandenSvenskt arkiv SP-SCJ206
Rotring rapidograph tusch kapillärpatron, svartChr Olsen, AB HandenSvenskt arkiv SP-SCJ204
Rotring tusch F, svartChr Olsen, AB HandenSvenskt arkiv SP-SCJ205
Färgband (arkivpapper 80, 100 och 112)
Artin Kores databand i nylon, svart i kassettArtin-Kores AB NorrköpingSvenskt arkiv SP-SFB314
Artin Kores Korrigeringsbart plastband, Sp 131, svartArtin-Kores AB NorrköpingSvenskt arkiv SP-SFB312
Artin Kores Korrigeringsbart plastband, Sp 83, svartArtin-Kores AB NorrköpingSvenskt arkiv SP-SFB313
Brother correctable film ribbon 7020, svartBrother International Sweden AB GöteborgSvenskt arkiv SP-SFR701
Brother nylon ribbon 8020, svartBrother International Sweden AB GöteborgSvenskt arkiv SP-SFR703
Brother one-time film ribbon 7022, svartBrother International Sweden AB GöteborgSvenskt arkiv SP-SFR702
Canon Correct Film Ribbon Casette AP 11 N, art.nr. 860740 Canon Svenska ABSkärholmenSvenskt arkiv SP-SFJ501
Canon Correct Film Ribbon Cassette Set, AP 01, 151101Canon Svenska AB SkärholmenSvenskt arkiv SP-SFJ504
Canon correctable film ribbon AP-RB11, art.nr.91790Canon Svenska AB SkärholmenSvenskt arkiv SP-SFJ508
Canon correctable film ribbon AP-RB21, art.nr.917590Canon Svenska AB SkärholmenSvenskt arkiv SP-SFJ509
Canon Fabric Ribbon Cassette AP 03Canon Svenska AB SkärholmenSvenskt arkiv SP-SFJ506
Canon Fabric Ribbon Cassette AP 13Canon Svenska AB SkärholmenSvenskt arkiv SP-SFJ507
Canon multistrike film ribbon AP 12, art.nr. 860730Canon Svenska AB SkärholmenSvenskt arkiv SP-SFJ502
Canon Multistrike Film Ribbon Cassette Set AP 02Canon Svenska AB SkärholmenSvenskt arkiv SP-SFJ505
Carbon C SE-510/520, 667.44332, korr bart, svartAlcatel AB BrommaSvenskt arkiv SP-SFO610
Dataproducts färgband till IBM-skrivare 1403/3203SMD Trading AB VärnamoSvenskt arkiv SP-SHO404
Diablo Hytype II, black, nylonSMD Trading AB VärnamoSvenskt arkiv SP-SHO405
Digital Färgband för LA100/LA210, svartDigital Equipment AB SundbybergSvenskt arkiv SP-SFR302
Digital färgband för LA50, svartDigital Equipment AB SundbybergSvenskt arkiv SP-SFR301
Ericsson Film Ribbon Cassette, 14881500-00/4 E1Facit AB SvängstaSvenskt arkiv SP-SFE918
Ericsson korr bart, svart för Correct, 14834110-00/0Facit AB SvängstaSvenskt arkiv SP-SFE908
Ericsson/Facit Ribbon Cassette 14881570-00/7 E11Facit AB SvängstaSvenskt arkiv SP-SFE920
Ericsson/Facit Ribbon Cassette 14881580-00/6 E12Facit AB SvängstaSvenskt arkiv SP-SFE921
Facit färgband B1100, art. nr. 9288-1306, svartFacit AB SundbybergSvenskt arkiv SP-SFE923
Facit färgband B1150, art. nr. 9288-1311, svartFacit AB SundbybergSvenskt arkiv SP-SFE924
Facit färgband B3100, art. nr. KDY 928 8130/501, svartFacit AB SundbybergSvenskt arkiv SP-SFE925
Facit färgband B3150/3350, art. nr. KDY 928 8130/201, svartFacit AB SundbybergSvenskt arkiv SP-SFE926
Facit färgband B3450, art. nr. 9288-1309, svartFacit AB SundbybergSvenskt arkiv SP-SFE927
Facit färgband för Facit 4509/10/11/13, 55368001-00 svartFacit AB SundbybergSvenskt arkiv SP-SFE922
Facit färgband för Facit 4512/4514 55368504-00/1, svartFacit AB SundbybergSvenskt arkiv SP-SFE929
Facit färgband för Facit 4570/71 92834522-01, svartFacit AB SundbybergSvenskt arkiv SP-SFE928
Facit korr bart filmkarbonband, art nr 1158 07 45-32Facit AB SvängstaSvenskt arkiv SP-SFK801
Facit korr bart, svart för Correct, 14832230-00/8Facit AB SvängstaSvenskt arkiv SP-SFE908
Facit Matrisskrivare 4540, 15068060-10, svartFacit AB ÅtvidabergSvenskt arkiv SP-SFE915
Facit Matrisskrivare 4540, 4542, 15068060-20, röd-svartFacit AB ÅtvidabergSvenskt arkiv SP-SFE914
Facit Ribbon Cassette, 14831790-00/2, 14834130-00/8Facit AB SvängstaSvenskt arkiv SP-SFE919
Fujitsu film ribbon cassette type D30L-9001-0579Fujitsu Nordic AB SolnaSvenskt arkiv SP-SFQ202
Fujitsu ribbon cassette, D301-9001-0269, nylon, svartAmitron Datorer AB TimråSvenskt arkiv SP-SFR101
Fujitsu ribbon cassette, D30L-9001-0269Fujitsu Nordic AB SolnaSvenskt arkiv SP-SFQ203
Fujitsu ribbon, type D30L-9001-0601Fujitsu Nordic AB SolnaSvenskt arkiv SP-SFQ201
GEHA färgduk till IBM skrivare 1403/3203, Black, NylonSMD Trading AB VärnamoSvenskt arkiv SP-SHO402
GEHA Gr 205, 961957, nylon, svartSMD Trading AB VärnamoSvenskt arkiv SP-SHO403
IBM "Quiet" Non-correcting Ribbon, 1299790, svartIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA835
IBM 190 Correctable Ribbon Cassette, 1361190, svartIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA836
IBM 4201 Proprinter ribbon, 6328829, svartIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA840
IBM 4202 Proprinter XL ribbon, 1040150, svartIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA841
IBM 4207 Proprinter X24 ribbon, 1040475, svartIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA838
IBM 4208 Proprinter XL 24 ribbon, 1040414, svartIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA839
IBM 5204 Film Ribbon 1319300, svartIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA846
IBM Carbon Film Ribbon 1136383, bruntIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA816
IBM Carbon Film Ribbon, 1136386, gröntIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA817
IBM Carbon Film Ribbon, 1136388, blåttIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA818
IBM Correctable Film Ribbon 1299300, svartIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA822
IBM Correctable Film Ribbon 1299303, bruntIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA825
IBM Correctable Film Ribbon 1299508, svartIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA828
IBM Correctable Film Ribbon Black 1299095IBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA815
IBM Easystrike high yield correct ribbon, 1299845, svartIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA842
IBM Easystrike Multipur. Ribbon Cassette 1337764, svartIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA845
IBM Easystrike write correctable ribbon, 1380999, svartIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA843
IBM Fabric ribbon 1361194, svartIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA844
IBM Filmkarbonband, 1299933, svartIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA837
IBM High Yield Correctable Film Ribbon 1299361, blåttIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA819
IBM High Yield Correctable Film Ribbon 1299362, gröntIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA820
IBM High Yield Correctable Film Ribbon 1299363, bruntIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA821
IBM Ribbon, 1299756, svartIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA833
IBM Ribbon, 1299757, svartIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA834
IBM T3 band 1299320, svartIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA826
IBM T3 band 1299463, svartIBM Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFA827
KO-REC-TYPE Correctable film ribbon art. nr 509.989,svartNils Brauner AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFE404
Kores 2400, black, plastbandArtin-Kores AB NorrköpingSvenskt arkiv SP-SFB304
Kores färgband i nylon, Twin-spool, svartArtin-Kores AB NorrköpingSvenskt arkiv SP-SFB306
Kores kassett med plastband (qume)Artin-Kores AB NorrköpingSvenskt arkiv SP-SHB301
Kores korrbara färgband No 241 för Adler SE1010, svartArtin-Kores AB NorrköpingSvenskt arkiv SP-SFB316
Kores korrbara färgband No 254 för Facit 8000, svartArtin-Kores AB NorrköpingSvenskt arkiv SP-SFB315
Kores Plastband för IBM 82C, korrigeringsbart, svartArtin-Kores AB NorrköpingSvenskt arkiv SP-SFB309
Kores Plastband, svart, 60 mmArtin-Kores AB NorrköpingSvenskt arkiv SP-SFB311
Kores Ribbon PTS 3100 PTS 6000 nylon, svartArtin-Kores AB NorrköpingSvenskt arkiv SP-SFB307
Kores Twinspolat databandArtin-Kores AB NorrköpingSvenskt arkiv SP-SHB302
Korrigeringsbart färgband CT-14 HX för Scribona, 31607Esselte System AB SolnaSvenskt arkiv SP-SFC307
NAKAJIMA/REMTOR Correctable ribbon, svartSkandex AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFK201
NEC 808-867243-001A, svartNEC Scandinavia AB BrommaSvenskt arkiv SP-SFR902
NEC 808-867928-301A, svartNEC Scandinavia AB BrommaSvenskt arkiv SP-SFR901
Nylonfärgband, Twin-spool, blå infärgningSvenska Färgbandsprodukter AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFK101
OKI Cartridge ribbon ML 182, 192, 193, svartTechnitron Sweden AB SpångaSvenskt arkiv SP-SFR201
OKI Cartridge ribbon ML 292, svartTechnitron Sweden AB SpångaSvenskt arkiv SP-SFR202
OKI Cartridge ribbon ML 293/294, svartTechnitron Sweden AB SpångaSvenskt arkiv SP-SFR203
OKI Cartridge ribbon ML 390/391, svartTechnitron Sweden AB SpångaSvenskt arkiv SP-SFR205
OKI Cartridge ribbon ML 393, svartTechnitron Sweden AB SpångaSvenskt arkiv SP-SFR204
Otab 82C för IBM och Facit 1850, plastkarbonbandOve Trohlin AB TyresöSvenskt arkiv SP-SFM805
Otab färgband, plast, svartOve Trohlin AB TyresöSvenskt arkiv SP-SFM804
Panasonic KX-P110i, svartPanasonic Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFH801
Panasonic KX-P115, svartPanasonic Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFH803
Panasonic KX-P140, svartPanasonic Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFH802
Panasonic KX-P145, svartPanasonic Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFH804
Pelikan färgband, nylon, svart, medium recordPelikan Svenska AB FilipstadSvenskt arkiv SP-SFA406
Pelikan färgband, siden, svart, medium recordPelikan Svenska AB FilipstadSvenskt arkiv SP-SFA405
Pelikan multistrike Gr 187 M, svartPelikan Svenska AB FilipstadSvenskt arkiv SP-SHA402
Pelikan nylonfärgband Gr 187, svartPelikan Svenska AB FilipstadSvenskt arkiv SP-SHA401
Pelikan Plastfärgb Corr Lift-off Longlife, svart 16,5 mmPelikan Svenska AB FilipstadSvenskt arkiv SP-SFB505
Pelikan plastic carbon Gr187P, svartPelikan Svenska AB FilipstadSvenskt arkiv SP-SFB502
Philips Ink Ribbon, Twinspool, S/RC 02Philips Försäljnings AB StockholmSvenskt arkiv SP-SHC604
Philips Ribbon Cartridge GP S/RC 31, svartPhilips Försäljnings AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFC602
Philips Ribbon GP-kassett S/RC 20Philips Försäljnings AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFC603
Philips Ribbon Twinspool PTS 3100/6000, 509.30Philips Försäljnings AB StockholmSvenskt arkiv SP-SHC605
Philips Ribbon, Qume-kassett S/RC 13Philips Försäljnings AB StockholmSvenskt arkiv SP-SHC606
Plastband Sp.79, svartArtin-Kores AB NorrköpingSvenskt arkiv SP-SFB317
Primus färgband, svart record, medium bomullKarlstads Färgbandsfabrik, AB KarlstadSvenskt arkiv SP-SFA103
Primus färgband, svart record, medium nylonKarlstads Färgbandsfabrik, AB KarlstadSvenskt arkiv SP-SFA105
Primus färgband, svart record, medium sidenKarlstads Färgbandsfabrik, AB KarlstadSvenskt arkiv SP-SFA104
Primus plastfärgband lift-off, korrigeringsbartKarlstads Färgbandsfabrik, AB KarlstadSvenskt arkiv SP-SFA107
Primus plastfärgband, svartKarlstads Färgbandsfabrik, AB KarlstadSvenskt arkiv SP-SFA106
Qume Multistrike II art nr 83990-01, svartEsselte Datasystem SolnaSvenskt arkiv SP-SFC304
Qume multistrike IV 83100-01 U, BlackEsselte Datasystem SolnaSvenskt arkiv SP-SFC305
TA Carbon C art nr 696.44332, svartAlcatel AB BrommaSvenskt arkiv SP-SFO609
ThS Special nylon med OCR infärgn, art nr 320761Th Strålfors AB LjungbySvenskt arkiv SP-SHE511
ThS Standard nylon dual med OCR infärgn, art nr 320763Th Strålfors AB LjungbySvenskt arkiv SP-SHE510
ThS Standard nylon med svart infärgning, art nr 320764Th Strålfors AB LjungbySvenskt arkiv SP-SHE509
Toshiba R-02, svartEsselte Datasoft SolnaSvenskt arkiv SP-SHM103
Toshiba RC-10 (4-färg), svartEsselte Datasoft SolnaSvenskt arkiv SP-SHM101
Toshiba RC-11, svartEsselte Datasoft SolnaSvenskt arkiv SP-SHM102
Triumph-Adler, Carbon-C, korrb, svart, art nr 602.44332Alcatel AB BrommaSvenskt arkiv SP-SFO605
Triumph-Adler, Carbon-C, svart, art nr 627.44332Alcatel AB BrommaSvenskt arkiv SP-SFO606
Wang 725-1234, svartWang Svenska AB SolnaSvenskt arkiv SP-SFK907
WANG Black Fabric Ribbon 725-2987Wang Svenska AB SolnaSvenskt arkiv SP-SFK906
WANG Multi-Strike Ribbon Black 725-1239-6Wang Svenska AB SolnaSvenskt arkiv SP-SFK905
Xerox Multistrike ribbon 8R2337, svartRank Xerox AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFD720
Xerox Multistrike ribbon 8R458, svartRank Xerox AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFD708
Xerox nylonfärgband 3R96658, svartRank Xerox AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFD723
Xerox Singlestrike ribbon 3R96656, korr bart, svartRank Xerox AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFD719
Xerox Singlestrike ribbon 8R2335, korr bart, svartRank Xerox AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFD722
Xerox Singlestrike ribbon 8R2990, svartRank Xerox AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFD721
Xerox Singlestrike ribbon 8R453, korr bart, svartRank Xerox AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFD718
Xerox Singlestrike ribbon 8R454, svartRank Xerox AB StockholmSvenskt arkiv SP-SFD707
Zenith Correctable film ribbon black för IBM 82CRahmqvist Delectum AB LidingöSvenskt arkiv SP-SFA607
Zenith nylonfärgband svartröttRahmqvist Delectum AB LidingöSvenskt arkiv SP-SFA605
Stämpelfärg (arkivpapper 80,
100 och 112)
Dater, Perma stamp, svartStämplar & Gravyrer i Borås AB BoråsSvenskt arkiv SP-SSM503
Gummistämpelfärg K119, svartBorås Stämpelfabrik AB BoråsSvenskt arkiv SP-SSE204
KLIMAX Stämpelfärg för metallstämplar, kval MF, svartBorås Stämpelfabrik AB BoråsSvenskt arkiv SP-SSE209
KLIMAX Stämpelfärg för metallstämplar, kval MK, svartBorås Stämpelfabrik AB BoråsSvenskt arkiv SP-SSE208
NCR-färg 400/41, svartBorås Stämpelfabrik AB BoråsSvenskt arkiv SP-SSE210
Perma Stamp SP, handstämpel svart infärgningStämplar & Gravyrer i Borås AB BoråsSvenskt arkiv SP-SSM504
Shachihata Artline Stamp Pad Ink svart & Stamp-Pad blackEmil Sandberg AB SolnaSvenskt arkiv SP-SSM401
Karbonpapper (arkivpapper 80 och 100)
Barock solvent carbonDORAB Försäljnings AB BankerydSvenskt arkiv SP-SKC701
Esselte Filmkarbon, 80 gauge, svartEsselte Dymo SolnaSvenskt arkiv SP-SKC302
Pelikan interplastic 1022 GPelikan Svenska AB FilipstadSvenskt arkiv SP-SKB502
Rosencos karbonpapper 5800, svartRosenco AB KristianstadSvenskt arkiv SP-SKA701
Zenith filmcarbon 100 gaugeRahmqvist Delectum AB LidingöSvenskt arkiv SP-SKA604
Zenith filmcarbon 50 gaugeRahmqvist Delectum AB LidingöSvenskt arkiv SP-SKA603
Dupliceringsfärg (arkivpapper
100 för duplicering)
Gestetner 621 svart (6026 B)Gestetner AB StockholmSvenskt arkiv SP-SDD407
Kores 4750, svartArtin-Kores AB NorrköpingSvenskt arkiv SP-SDB305
Kores 6812, svartArtin-Kores AB NorrköpingSvenskt arkiv SP-SDB303
Pelikan otina rapid, svartPelikan Svenska AB FilipstadSvenskt arkiv SP-SDB502
Rex Rotary No. 47-10 BlackCarl Lamm, AB SundbybergSvenskt arkiv SP-SDD509
Rex Rotary No. 47-16 Dark GreyCarl Lamm, AB SundbybergSvenskt arkiv SP-SDD511
Rex Rotary No. 57-10 BlackCarl Lamm, AB SundbybergSvenskt arkiv SP-SDD510
Rex Rotary No. 57-16 Dark GreyCarl Lamm, AB SundbybergSvenskt arkiv SP-SDD512
Rosendahls dupliceringsfärg, svartPelikan Svenska AB FilipstadSvenskt arkiv SP-SDA403
Van Son Ink, Electrostatic Black VS 127Melkron International Sweden AB StockholmSvenskt arkiv SP-SDF701
Tryckfärg (arkivpapper 80, 100 och 112)
Multilith CS Ink, CS-174-C, svartA M International AB EnskedeSvenskt arkiv SP-SDO702
Offsettryckfärg Roto 6340, svartCarl Lamm, AB SundbybergSvenskt arkiv SP-SDD514
Arkivpapper
Skrivpapper Svenskt arkiv 112 Svenskt arkiv 100 Svenskt arkiv 80 Svenskt arkiv 100 för dupliceringAB Tumba Bruk, Tumba Svenskt arkiv 112 Tumba AB Tumba Bruk, Tumba Svenskt arkiv 100 Tumba AB Tumba Bruk, Tumba Svenskt arkiv AB Tumba Bruk, Tumba Svenskt arkiv 100 Tumba80 Tumba
Registreringsmärket är utfört med vattenmärkning.
Kopiatorer, laserskrivare m. m.
Godkännandet av nedanstående utrustningar förutsätter att skriftframställning sker på samma sätt som vid undersökning för typgodkännande.
Avgörande för kvaliteten hos den framställda skriften är t. ex. utrustningens valstryck och fixeringstemperatur. Innehavare av typgodkännande skall ge särskilda anvisningar för framställning av arkivhandlingar.
Efter det att framställda handlingar fått svalna, skall dessa vara helt torra, ej smeta och skriften skall ha god vidhäftning till papperet.
Vissa utrustningar fordrar omställning vid byte till annan papperstyp. Olika glättning, vithet och tjocklek hos papperet kan därvid ha betydelse.
Handlingar, framställda i vissa utrustningar, kan på ytan ha en beläggning som medför att skrift med annat godkänt skrivmedel, får otillfredsställande vidhäftning till papperet.
I nedanstående förteckning anges godkännandets omfattning för respektive utrustning och pappersformat.
80, 100 och 112 syftar på godkända papper svenskt arkiv. E anger att utrustningen är godkänd för enbart enkelsidig skriftframställning och D att den är godkänd för skriftframställning på båda sidor av papperet. Under "beteckning" anger den första raden utrustningens beteckning och den andra raden till utrustningen hörande färgpulver eller dylikt.
BeteckningAnsvarig firmaPappersformatGodkännandets omfattning
Kopiatorer
Agfa X 25-1Agfa-Gevaert ABA480D
CB 757SpångaA380E
Agfa X 25-3 CB 757Agfa-Gevaert AB SpångaA4 A380D 80E
Agfa X 25-5 CB 757Agfa-Gevaert AB SpångaA4 A380D 80E
Agfa X-15Agfa-Gevaert ABA480E
CB 754Spånga
Agfa X-18Agfa Gevaert ABA480D 100D
CB 756Spånga
Agfa X-35Agfa-Gevaert ABA480D 100D
CB 755SpångaA380D 100D
Agfa X-88Agfa-Gevaert ABA480D
CB 743SpångaA380D
Agfa X45Agfa-Gevaert ABA480D
CB 758KistaA380E
Agfa X55-3Agfa-Gevaert ABA480D 100D
CB 752Spånga
Agfa X55-5Agfa-Gevaert ABA480D 100D
CB 752Spånga
Canon FC-3Canon Svenska ABA480E 100E
FC CartridgeSkärholmen
II black
Canon FC-5Canon Svenska ABA480E 100E
FC CartridgeSkärholmen
II black
Canon NP 2015Canon Svenska ABA480E 100E
NP 2000 blackSkärholmen
Canon NP 3525 NP 3000 black art. nr. 655105Canon Svenska AB SkärholmenA4 A380D 100E 80D 100E
Canon NP 4035Canon Svenska ABA480D 100D
NP 4000 blackSkärholmenA380D 100D
Canon NP 4540Canon Svenska ABA480D 100D
NP 4000 blackSkärholmenA380D 100E
Canon NP 7550Canon Svenska ABA480D 100D
NP 7000 blackSkärholmen
Canon NP 7550Canon Svenska ABA480D 100D
NP 7000 brownSkärholmen
Canon NP 8570Canon Svenska ABA480E 100E
NP 7000 blackSkärholmen
Canon NP-1010 Toner black art. nr 815205Canon Svenska AB SkärholmenA480E 100E
Canon NP-1015 Toner black art.nr 815205Canon Svenska AB SkärholmenA4 A380E 100E 80E 100E
Canon NP-1215 Toner black art.nr 815205Canon Svenska AB SkärholmenA4 A380E 100E 80E 100E
Canon NP-1318 Toner black art.nr 815205Canon Svenska AB SkärholmenA4 A380E 100E 80E 100E
Canon NP-1812 Toner black art.nr 812105Canon Svenska AB SkärholmenA480E 100E
Canon NP-3325 Toner black art.nr 833105Canon Svenska AB SkärholmenA4 A380E 100E 80E
Canon NP-3825 Toner black art.nr 833105Canon Svenska AB SkärholmenA4 A380D 100D 80E
Canon NP-4335 Toner black art.nr 848105Canon Svenska AB SkärholmenA4 A380D 100D 80E
Canon NP-4835 Toner black art.nr 848105Canon Svenska AB SkärholmenA480D 100D 80E
Canon NP-6650 Toner black art.nr 666105Canon Svenska AB SkärholmenA4 A380D 100D 80E 100E
Canon NP-8580 Toner black art.nr 666105Canon Svenska AB SkärholmenA4 A380D 100D 80E
Canon NP-A2Z II Canon Svenska AB Toner black art.nr 842105SkärholmenA3 A280E 80E
Canon PC 20 PC Cartridge II Skärholmen black, F41-2602-000Canon Svenska ABA480D 100D
Esselte HS 70Esselte System ABA480E 100E
Toner svartSolna
Esselte HS 70
Esselte S 5Esselte System ABA480D 100E
Tonerkit svartSolna
Esselte S 5
Gestetner 2355Gestetner ABA480E 100E
ZDF CMT 24StockholmA380E
Harris/3M 61303MA480E
Harris/3M 701KistaA380E
Harris/3M 62153MA480E 100E
Harris/3MKista
78-6969-6632-0
Kodak Ektaprint Kodak AB 235 Ektaprint K tonerJärfällaA480D 100D
Minolta EP-410 Z Minolta MT toner II EP 410 ZRoneo Alcatel AB BrommaA480E 100E
Minolta EP-470Roneo Alcatel ABA480E 100E
ZBromma
Minolta MT toner
II EP 470 Z
Minolta EP-490Roneo Alcatel ABA480D 100D
ZBromma
Minolta MT toner
EP 470 Z-EP 490 Z
Minolta EP-50Roneo Alcatel ABA480E 100E
Minolta EP 50Bromma
Mita DC-1001C. Aagaard ABA480D 100D
DC-1001Stockholm
Mita DC-114C. Aagaard ABA480E 100E
DC-114Stockholm
Mita DC-1205C. Aagaard ABA480E 100E
DC-1205Stockholm
37041010
Mita DC-152 ZC. Aagaard ABA480D 100E
DC-152ZStockholmA380E
Mita DC-1655C. Aagaard ABA480D 100E
DC-152Z/1785/StockholmA380E
1655 37002812
Mita DC-1785C. Aagaard ABA480D 100E
DC-152Z/1785/StockholmA380E
1655 37002812
Mita DC-2055C. Aagaard ABA480E 100E
DC-2055Stockholm
37037010
Mita DC-2105C. Aagaard ABA480E 100E
DC-211/213RE/Stockholm
313Z/313ZD/2105
37002112
Mita DC-2254C. Aagaard ABA480D 100D
Mita DC-2055StockholmA380E
37037010
Mita DC-2255C. Aagaard ABA480D 100D
Mita DC-2055StockholmA380E
37037010
Mita DC-2285C. Aagaard ABA480D 100D
Mita DC-2055StockholmA380E
37037010
Mita DC-2555C. Aagaard ABA480E 100E
DC-2555/2585Stockholm
37040010
Mita DC-2585C. Aagaard ABA480D 100E
DC-2555/2585Stockholm
37040010
Mita DC-313ZDC. Aagaard ABA480E
Mita DC-313ZStockholmA380E
Mita DC-4055C. Aagaard ABA480E
DC-4055/4085Stockholm
37033010
Mita DC-4085C. Aagaard ABA480E
DC-4055/4085Stockholm
37033010
Mita DC-5055C. Aagaard ABA480E 100E
DC-5055StockholmA380E 100E
37036010
Mita DC-513ZC. Aagaard ABA480E 100E
DC-513ZStockholmA380E 100E
Mita DC-5555C. Aagaard ABA480E 100E
Mita DC-5585StockholmA380E
37042010
Mita DC-5585C. Aagaard ABA480E 100E
Mita DC-5585StockholmA380E
37042010
Mita DC-A0C. Aagaard ABA380E 100E
Mita DC-A0StockholmA280E
37045010
Mita DC-A2REC. Aagaard ABA480D 100D
Mita DC-191/StockholmA380D 100D
181R/A2A280D 100E
Mita DC-A2ZIIC. Aagaard ABA380E
Mita DC-A2RE/StockholmA280E
A2Z/1824Z
37002712
Nashua 5120Copy Graf ABA480D 100D
Nashua 4300/MalmöA380D 100D
4310/4325/5120
Nashua 5130Copy Graf ABA480D 100E
Nashua 5130Malmö
Océ 1750Océ Svenska ABA480D 100D 112D
Océ 1750Spånga
Océ 1850Océ Svenska ABA480D 100D 112D
Océ 1850Spånga
PanasonicPanasonic Svenska ABA480E, 100E
FP-1307StockholmA380E
FQT50K
PanasonicPanasonic Svenska ABA480D
FP-1530StockholmA380E
FQ-T50K
PanasonicPanasonic Svenska ABA480D
FP-3007StockholmA380E
FQ-T30H
PanasonicPanasonic Svenska ABA480D
FP-3030StockholmA380E
FQ-T30H
PanasonicPanasonic Svenska ABA480D
FP-3040Stockholm
FQ-T30H
PanasonicPanasonic Svenska ABA480E
FP-4650Stockholm
FQ-T30H
Ricoh FT 2050 Ricoh FT toner type 2050Carl Lamm, AB SundbybergA4 A380D 80E
Ricoh FT 2070 Ricoh FT toner type 2050Carl Lamm, AB SundbybergA4 A380D 100D 80D 100D
Ricoh FT 2260Ideca ABA480D 100E
Ricoh FT tonerBrommaA380D 100E
2050
Ricoh FT 3320Ideca, ABA480D 100D
Ricoh FT tonerBromma
3300
Ricoh FT 4065 Ricoh FT toner type 4000Carl Lamm, AB SundbybergA4 A380D 100D 80D
Ricoh FT 4480Ideca, ABA480D 100E
Ricoh FT tonerBrommaA380D 100E
5010
Ricoh FT 5010 Ricoh FT toner type 5010Carl Lamm, AB SundbybergA480E 100E
Ricoh FT 6085 Ricoh FT toner type 6080Carl Lamm, AB SundbybergA4 A380D 100E 80E
Ricoh FT 6620Ideca ABA480D
Ricoh FT tonerBrommaA380D
5050, 5070, 6620
Ricoh FT 7060 Ricoh FT toner type 7000Carl Lamm, AB SundbybergA4 A380D 80D
Ricoh M 100Ideca, ABA480D 100D
Ricoh FT tonerBrommaA380D 100D
2050
Selex-55Ideca, ABA480D 100E
Kit Selex 55BrommaA380D 100E
Selex-60 AZ Kit Selex 60 AZ BrommaIdeca, ABA4 A380D 100D 80D 100D
Sharp SF-7300 SF730T1Sharp Electronics AB SkärholmenA480E
Sharp SF-7750Sharp Electronics ABA480E 100E
SF770T1Skärholmen
Sharp SF-8400Sharp Electronics ABA480D, 100E
SF830T1SkärholmenA380E
Toshiba BD 2810 Esselte System ABA480D 100D
T 120PSolna
Toshiba BD 3110 Esselte System ABA480E 100E
T 61P, svartSolna
Toshiba BD 3110 Esselte System ABA480D 100E
T 73PC-R, rödSolna
Toshiba BD 3810 Esselte System ABA480D 100D
T 85PSolna
Toshiba BD 4111 Esselte System ABA480E 100E
T 56PSolna
Toshiba BD 4810 Esselte System ABA480D 100E
T 66PSolna
Toshiba BD 5110 Esselte System ABA480D 100D
T 80PSolnaA380E 100E
Toshiba BD 5610 Esselte System ABA480D 100E
T 62P, svartSolnaA380D
Toshiba BD 5610 Esselte System ABA480D 100E
T 74PC-BR, brun Solna
Toshiba BD 5620 Esselte System ABA480D 100E
T 62P, svartSolna
Toshiba BD 5620 Esselte System ABA480D 100E
T 74PC-BR, brun Solna
Toshiba BD 7610 Esselte System ABA480E 100E
T 64PSolnaA380E
Toshiba BD 7720 Esselte System ABA480E 100E
T 64PSolnaA380E
Toshiba BD 8412 Esselte System ABA480D 100E
T 58P, svartSolna
Toshiba BD 8412 Esselte System ABA480D 100E
T 70PC BL, blåSolna
Toshiba BD 8510 Esselte System ABA480D 100D
T 88PSolnaA380E 100E
Toshiba BD 9100 Esselte System ABA480D 100E
T 68PSolna
Toshiba BD 9110 Esselte System ABA480E 100E
T 68PSolna
Toshiba BD 9230 Esselte System ABA480D 100E
T 68PSolnaA380E
U-Bix 150ZWolber Import ABA480D 100D
68 22 01 B8Bandhagen 3A380D 100E
U-Bix 170ZWolber Import ABA480D 100D
U-Bix 1017,Bandhagen 3A380D 100D
170, 1790
U-Bix 181ZWolber Import ABA480D 100E
U-Bix 280Bandhagen 3
U-Bix 220ZWolber Import ABA480D 100E
U-Bix 220Bandhagen 3A380D 100E
U-Bix 225ZWolber Import ABA480D 100D
U-Bix 2022,225Bandhagen 3A380D 100D
U-Bix 280ZWolber Import ABA480D 100D
U-Bix 280Bandhagen 3A380D 100D
U-Bix 320ZWolber Import ABA480D 100D
U-Bix 320Bandhagen 3A380D 100D
U-Bix 400ZWolber Import ABA480E 100E
U-Bix 400Bandhagen 3A380E 100E
U-Bix 404Wolber Import ABA480D
U-Bix 6040, 404 Bandhagen 3A380E
U-Bix 420ZWolber Import ABA480D 100D
U-Bix 420Bandhagen 3A380E
U-Bix 500ZWolber Import ABA480D 100D
U-Bix 5000Bandhagen 3A380D 100D
U-Bix 550ZWolber Import ABA480E
U-Bix 500ZBandhagen 3A380E
U-Bix 700ZAWolber Import ABA480E 100E
U-Bix 5070,700Bandhagen 3A380E
Xerox 1012Rank Xerox ABA480E
1012 6R 90137Stockholm
Xerox 1040Rank Xerox ABA480E
R 6R 90110Stockholm
Xerox 1050Rank Xerox ABA480E
6R 90094Stockholm
Xerox 1065Rank Xerox ABA480E 100E
6R 90097Stockholm
Xerox 3080Rank Xerox ABA380E 100E 112E
6R 90130StockholmA280E 100E 112E
Xerox 4060Rank Xerox ABA480E 100E
6R 235Stockholm
Xerox 5007Rank Xerox ABA480E 100E 112E
6R 90157Stockholm
Xerox 5012Rank Xerox ABA480E 100E
6R 90161Stockholm
Xerox 5014Rank Xerox ABA480E 100E
6R 90161Stockholm
Xerox 5018Rank Xerox ABA480E 100E
6R 90127StockholmA380E
Xerox 9500Rank Xerox ABA480E
6R 90043Stockholm
Laserskrivare
Agfa P3400PSAgfa-Gevaert ABA480E
CB 759Spånga
Apple Plus EP Tonerkassett EP Hägersten återuppladdad enl. Max Nivå Refill System m.TextonMax Nivå ABA480E 100E
Apple Laser writer 11 Tonerkassett EP-S återuppladdad enl. Max Nivå Refill System m. Grap-hixMax Nivå AB HägerstenA480E 100E
Canon LBP-8 EP Cartridge black art. nr. 170105Canon Svenska AB SkärholmenA480E
Canon LBP-8 IICanon Svenska ABA480E 100E
EP-S CartridgeSkärholmen
Canon LBP-8 IIR Canon Svenska ABA480D 100D
EP-S CartridgeSkärholmen
Data-GeneralData-General ABA480E 100E
4557/4558Solna
DG 10231
Digital LN 03Digital Equipment ABA480D 100D
LN 03 X-ACSundbyberg
Esselte Laserprinter T8 Laserprinter toner-set JRP 00-00402Esselte System AB SolnaA480D 100E
Facit Opus 2Facit ABA480E 100E
11 37 99 34-00Sundbyberg
Facit P 6010Facit ABA480E 100E
Facit P 6010Sundbyberg
Facit P 6060 Toner Kit for Facit P6060 art. nr. 92881706Facit AB SundbybergA480E 100E
Facit P 7150 Toner kit 80 P 7000/10/80/7150, artnr 11379934-00Facit AB SundbybergA480D 100D
Fujitsu modellFujitsu Nordic ABA480E, 100E
M 3706 MESolna
Process Cartridge
D 860-1163-T 401 A
Fujitsu modellFujitsu Nordic ABA480E
M 3727 MESolna
Toner Cartridge
B 870-1670-T 005 A
KX-P 4450Panasonic Svenska ABA480D 100E
KX-P 450Stockholm
KX-P 4450iPanasonic Svenska ABA480D 100E
KX-P 450Stockholm
Kyocera F-1000 Kyocera toner kit TK-4Arctena AB SolnaA480E
Kyocera F-1010 Kyocera toner kit TK-4Arctena AB SolnaA480E
Kyocera F-1200 Kyocera toner kit TK-4Arctena AB SolnaA480E
Laser Jet serie II EP-S CartridgeHewlett Packard Sverige AB SpångaA480E 100E
Laser Writer Plus EP-Cartridge M 0180Apple Computer AB SolnaA480E 100E
Laserline 6Technitron Sweden ABA480E 100E
Technitron LL 6 Stockholm
LIS 24Wang Svenska ABA480E 100E
Dry ImagerSolna
800-225-0234
LPS 8Wang Svenska ABA480E 100E
EP-CartridgeSolna
34-0002-702
Nokia DataNokia Data Systems oyA480E 100E
PS 810Helsingfors
EP-S Cartridge
Cartouche
R64-0002-700
Omnilaser 2015Texas InstrumentsA480E 100E
G 0012201Stockholm
Scribona PageEsselte System ABA480E
PrinterSolna
F 301116
6904K2
Sperry M 37Unisys ABA480E
P/N 2838441-225 Solna
Talaris 1590 Ricoh toner för Spånga laserstation LP 4150Technitron ABA480E 100E
Toshiba PageEsselte System ABA480D 100E
Laser 12 modell Solna
TN-7300
T-L200-C
Wordprinter 8L EP Cartridge blackTeleverket FarstaA480D
Xerox 2700/8040 Rank Xerox ABA480E
6R 90080 typ ZStockholm
Xerox 3700Rank Xerox ABA480E
6R 90123Stockholm
Xerox 4045Rank Xerox ABA480E
6R 90124Stockholm
Xerox 4050Rank Xerox ABA480D 100D
6R 303Stockholm
Xerox 9700 modell V 6R 90043Rank Xerox AB StockholmA480E 100E
Xerox 9700/9790 Rank Xerox ABA480D 100D
Gc 6R 90090Stockholm
Telefax
Okifax OF-110 Toner Cartridge Solna for Okilaser 400/800Esselte SystemA480E
Övriga skrivare
Agfa P400/ P400PS CB 751Agfa-Gevaert AB SpångaA480E
Silentwriter LC-890 XL Cartridge 31G5130NEC Scandinavia AB BrommaA480E

Ändringar

Statens provningsanstalts Kungörelse (1990:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1990

Ikraftträder
1990-01-01