/r1/ Förordning (1990:1082) om basbelopp för år 1991;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-11-29
Ändring införd
SFS 1990:1082
Ikraft
1991-01-01
Tidsbegränsad
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till 32 200 kronor för år 1991.

Ändringar

Förordning (1990:1082) om basbelopp för år 1991

Ikraftträder
1991-01-01