/r1/ Förordning (1990:1151) om räntereglering för försäkringsföretag;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-12-06
Ändring införd
SFS 1990:1151
Ikraft
1991-01-01
Tidsbegränsad
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att räntereglering enligt lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel får tillämpas i fråga om försäkringsföretag med svensk koncession.

Ändringar

Förordning (1990:1151) om räntereglering för försäkringsföretag

Ikraftträder
1991-01-01