Upphävd författning

Förordning (1990:208) med bemyndigande att fastställa förteckning över konvalescenthem enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-05-10
Ändring införd
SFS 1990:208
Ikraft
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen bemyndigar riksförsäkringsverket att fastställa förteckning över konvalescenthem enligt 2 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ändringar

Förordning (1990:208) med bemyndigande att fastställa förteckning över konvalescenthem enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Förarbeten
Prop. 1989/90:100
Ikraftträder
1990-07-01

Ändring, SFS 2004:882

Omfattning
upph.