Upphävd författning

Förordning (1990:504) om tillämpning av lagen (1989:8) om kyrkomusiken i Svenska kyrkan

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1990-06-07
Ändring införd
SFS 1990:504
Ikraft
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att lagen (1989:8) om kyrkomusiken i svenska kyrkan skall tillämpas på Karlskrona amiralitetsförsamling.

Ändringar

Förordning (1990:504) om tillämpning av lagen (1989:8) om kyrkomusiken i Svenska kyrkan

Ikraftträder
1990-07-01

Förordning (1992:1108) om upphävande av förord- ningen (1990:504) om tillämpning av lagen (1989:8) om kyrkomusiken i Svenska kyrkan

    Omfattning
    upph.