Upphävd författning

Förordning (1990:780) med bemyndigande att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-06-21
Ändring införd
SFS 1990:780
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att riksförsäkringsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn.

Ändringar

Förordning (1990:780) med bemyndigande att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn

Ikraftträder
1991-01-01

Ändring, SFS 2004:882

Omfattning
upph.